Rekvizīti

Ziedojumiem un dalības maksām.

AS DnB NORD Banka

Hokeja klubs” Ogre Juniors”

Reģ. Numurs: 40008173982

Konta nr.   LV62RIKO0002013198681

 

GADA MAKSA PAR NODARBĪBĀM – 440 EUR (ČetrI simti četrdesmit eur) .

VAR MAKSĀT PA DAĻĀM, BET NE RETĀK KĀ 1 REIZI MĒNESĪ UN NE MAZĀK KĀ 40 EUR REIZĒ LĪDZ KATRA TEKOŠĀ MĒNEŠA 10. DATUMAM;

VAR MAKSĀT VISU SUMMU UZREIZ LĪDZ   GADA 20. FEBRUĀRIM;

Leave a Reply