Par mums

Biedrība „Hokeja Klubs „Ogre Juniors” ir dibināts 8.martā 2011 gadā ar mērķi, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju nodarboties ar hokeju, piedaloties hokeja treniņos, turnīros, meistarsacīkstēs, draudzības spēlēs Latvijā un ārzemēs.

Darbības mērķi Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta izglītības un audzināšanas darbs, mācību treniņu procesa organizēšana, bērnu un jaunatnes iesaistīšana Biedrības darbībā; Hokeja kā sporta un dzīves veida attīstīšana, popularizēšana caur bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam apmācība un izglītošanu; Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam veselīga dzīvesveida un brīvā laika aktīvas izmantošanas attīstīšana un pilnveidošana; Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sportistu un sporta komandu atbalstīšana Latvijas valsts, jaunatnes izlasēm, šo sportistu un sporta komandu piedalīšanās nacionālajās un starptautiskajās sacensībās; Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta materiāli tehniskās bāzes attīstība un modernizācija; dažāda līmeņa bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta sacensību organizēšana, šo sacensību finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nodrošināšana; Metodisko un kvalifikācijas celšanas semināru un kursu organizēšana, zinātniskās sporta metodikas ieviešana bērnu un jaunatnes hokejā; Biedrības ideju popularizēšana, sacensību, apmācību un atpūtas pasākumu organizēšana sportistiem un viņu ģimenēm, Biedrības biedriem un atbalstītājiem, Biedrības sporta komandu izveidošana; Līdzdalība citās organizācijās un biedrībās, kuru mērķi atbilst Biedrības uzdevumiem.


Comments are closed.